Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Pedagog, psycholog, pedagog specjalny

Pedagog szkolny        mgr Ewa Wolny-Dziurgot
pokój 014 - telefon kontaktowy 146863200 wew. 34

Poniedziałek  10.30 - 14.00,   wtorek 11.25 - 19.05,  środa 17.00 - 19.00, 

czwartek 7.00 -11.25, piątek 7.00 - 11.25

*****************************************************************************************

            Psycholog                 mgr Bernadeta Piech-Kurtyka
pokój 014 - telefon kontaktowy 146863200 wew. 34

Poniedziałek  7.10 - 10.30,   wtorek 7.10 - 11.40,  środa 7.10 - 11.20, 

czwartek 14.00 -19.00,  piątek 14.00 - 19.00

*****************************************************************************************

     Pedagog specjalny      mgr Joanna Wolańska-Sitarz
pokój 014 - telefon kontaktowy 146863200 wew. 34

Zapraszam Rodziców, Uczniów oraz Nauczycieli do współpracy w następujących sytuacjach:

 • ustalenie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu,
 • trudności w koncentracji uwagi, problemy z zapamiętywaniem i przypominaniem sobie treści szkolnych,
 • wolne tempo pracy,
 • trudności w pisaniu dłuższych wypowiedzi pisemnych,
 • trudności z poprawną pisownią,
 • dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia,
 • określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 • dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 • dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów,
 • a także innych trudności, niewymienionych powyżej.

Informacja dla Rodziców: Jeżeli Państwa dziecko posiada Opinię lub Orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej Specjalistycznej zachęcam w sposób szczególny do kontaktu i rozmowy na temat zaleceń zawartych w/w dokumentach. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dostosowanych do indywidualnych możliwości ucznia oraz jego potrzeb. Zajęcia te będą prowadzone indywidualnie lub w małych grupach max. do 5 osób i będą dopasowane do planu lekcji ucznia.

Pełnię dyżury w gabinecie 014 na Parterze w dniach

poniedziałek od 14.05 - 19.30

środa od 11.20 - 17.00

czwartek  od 11.30 - 14.30

piątek od 11.05 - 14.00.

Joanna Wolańska - Sitarz

*****************************************************************************************

Artykuły

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-18 08:20przez:
Opublikowano:2020-09-18 14:59przez:
Podmiot udostępniający: Technikum im. J.Piłsudskiego w Brzesku
Odwiedziny:8717

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo