Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Zwolnienie ucznia

Zwolnienie ucznia z zajęć szkolnych

Na podstawie: §41  Statutu Technikum im. J. Piłsudskiego

 1. Uczniowie mogą zostać zwolnieni z zajęć lekcyjnych przez rodziców lub uczniowie pełnoletni samodzielnie za zgodą nauczyciela uczącego/nauczycieli uczących, a treść zwolnienia przedstawiają w „Zeszycie kontaktu z rodzicami”.
 2. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych przez rodziców lub uczeń pełnoletni może zwolnić się samodzielnie 2 razy w ciągu półrocza za zgodą nauczyciela uczącego, a treść zwolnienia przedstawia w „Zeszycie kontaktu z rodzicami”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem zdrowia rodzic może zwolnić ucznia po ustaleniu z wychowawcą.
 3. Uczeń może zostać zwolniony przez Dyrektora Technikum lub wicedyrektora z obowiązku uczestnictwa we wszystkich lub niektórych zajęciach edukacyjnych w danym dniu w przypadku: 1) zezwolenia na udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w innej formie; udziału w olimpiadzie, konkursie przedmiotowym, zawodach sportowych; 2) przygotowania się ucznia do udziału w szkolnym oraz pozaszkolnym etapie olimpiady lub konkursu przedmiotowego; 3) reprezentowania szkoły w uroczystościach i wydarzeniach związanych z realizacją jej celów statutowych.
 4. W przypadku braku pisemnego wniosku rodziców rodzice mają obowiązek osobiście odebrać swoje dziecko ze szkoły. Rodzic jest zobowiązany zgłosić się do gabinetu Dyrektora/wicedyrektora, wylegitymować się i potwierdzić pisemnie zwolnienie ucznia ze szkoły.
 5. Wniosek rodziców lub ucznia pełnoletniego w pierwszej kolejności winien być zaopiniowany przez nauczycieli uczących, a następnie zaakceptowany/usprawiedliwiony przez wychowawcę klasy.
 6. Uczeń w przypadku zachorowania w czasie lekcji powinien zgłosić się do higienistki szkolnej po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego lekcję, który winien zadbać o bezpieczeństwo chorego (zwalnianego) ucznia.
 7. Uczeń, który zgłosił się do higienistki szkolnej może być zwolniony z zajęć szkolnych tylko wówczas, gdy rodzice osobiście odbiorą go ze szkoły.
 8. W przypadku, gdy nauczyciel nie wyrazi zgody na zwolnienie ucznia, a następnie stwierdzi jego nieobecność na zajęciach, dokonuje zapisu nieobecności nieusprawiedliwionej.
 9. W przypadku zwolnienia ucznia z obowiązku uczęszczania na zajęcia z wychowania fizycznego, uczeń na wniosek rodziców w wyjątkowych sytuacjach może być zwolniony przez Dyrektora Technikum z uczęszczania na te zajęcia, jeżeli są to jego pierwsze lub ostatnie zajęcia w danym dniu.
 10. Każde opuszczenie lekcji przez ucznia bez zgody nauczyciela uczącego, wychowawcy lub Dyrektora jest równoznaczne z nieobecnością nieusprawiedliwioną.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-18 08:23przez:
Opublikowano:2020-09-18 12:05przez:
Podmiot udostępniający: Technikum im. J.Piłsudskiego w Brzesku
Odwiedziny:3086

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo