Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Konkurs Powiatowy

Konkurs językowy

POWIATOWY KONKURS LEKSYKALNO – GRAMATYCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Ideą Konkursu Języka Angielskiego jest zachęcenie uczniów do poszerzania znajomości języka angielskiego i motywowanie do dalszego zgłębiania wiedzy o języku i kulturze krajów anglosaskich.

 1. Organizatorem konkursu jest Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku.
 2. Osoby odpowiedzialne za organizację i przeprowadzenie konkursu: p. Renata Gryga, p. Monika Prokop, p. Paulina Soból.
 3. W/w nauczyciele odpowiadają za część merytoryczną i organizacyjną:
 • przygotowanie zadań konkursowych,
 • przygotowanie klucza odpowiedzi i punktacji do zadań,
 • poprawę testów II etapu,
 • powiadomienie szkół, przyjmowanie zgłoszeń,   tworzenie   list   rankingowych,   zorganizowanie w budynku Technikum II etapu konkursu,
 • prowadzenie dokumentacji konkursu (protokoły, certyfikaty, itp.).
 1. Organizatorzy tworzą komisję konkursową, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem.
 2. Konkurs języka angielskiego przeznaczony jest dla uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy pragną sprawdzić swoje umiejętności znajomości języka obcego.
 3. Zakres wymagań obejmuje zakres podstawy programowej drugiego etapu edukacyjnego z języka angielskiego (poziom A2-B1).
 4. Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap I koordynowany jest przez Dyrektora szkoły podstawowej i odbywa się w szkole macierzystej (tj. szkole uczestnika) 8 lutego 2024 r. o godz. 9.00. Czas trwania 45 minut. Etap II konkursu i ogłoszenie odbywa się w budynku Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku 7 marca 2024 r. o godz. 9.00. Czas trwania konkursu - 45 minut.
 5. UWAGA! Dyrektor lub wyznaczeni nauczyciel/e koordynujący,   zgłasza/ją   uczestnictwo   szkoły  w określonym terminie drogą mailową na adres mailowy konkursu oraz otrzymuje/ą na podany adres mailowy przygotowany przez organizatorów test etapu I, który przeprowadza/ją w ściśle określonym terminie. Test przesłany zostanie na 1 dzień roboczy przed jego przeprowadzeniem. 
 6. Zgłoszenia uczestników prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły: sekretariat@technikum-brzesko.edu.pl  do 30 stycznia2024 r. (nazwa szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko nauczyciela koordynującego etap szkolny).
 7. Nauczyciele poprawiają prace według otrzymanego klucza. Klucz odpowiedzi będzie przesłany w dniu konkursu, czyli 8 lutego 2024 r. Dyrektorzy lub nauczyciele koordynujący przekazują prace konkursowe uczniów zakwalifikowanych do etapu II do sekretariatu Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku osobiście lub drogą pocztową do dnia 29 lutego 2024 r. przestrzegając określonego w regulaminie terminu.
 8. Do etapu II zakwalifikowani zostają uczestnicy, którzy uzyskali minimum 80% maksymalnej liczby punktów lub trzy osoby z najwyższą liczbą punktów. Próg ten może ulec zmianie, jeśli poziom testu okazałby się zbyt W przypadku zbyt dużej ilości uczestników o ich udziale w II etapie decyduje Komisja Konkursowa.
 9. W czasie konkursu uczestnicy są zobowiązani do samodzielnej pracy.
 10. Punktacja poszczególnych zadań podana jest na arkuszu testowym.
 11. I i II etap konkursu obejmuje ćwiczenia leksykalno-gramatyczne typu: test luk, tłumaczenie fragmentów zdań, test wyboru, słowotwórstwo, parafrazy, czytanie ze zrozumieniem.
 12. Tytuł Laureata konkursu uzyskuje 3 najlepszych uczestników konkursu. Tytuł Finalisty konkursu otrzymuje 5 kolejnych uczestników.
 13. Laureatom przyznawany będzie 1 punkt w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół średnich.
 14. Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody Finaliści otrzymują dyplomy.
 15. O przypadkach wątpliwych nieujętych w regulaminie decyduje Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne.
 16. Uczestnicy biorąc udział w w/w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 17. Zgody na przetwarzanie danych osobowych dołączone są do regulaminu.
 18. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie szkoły internetowej Technikum im. J. Piłsudskiego w zakładce Konkurs Powiatowy .

WAŻNE!

Na stronie kuratorium: kuratorium.krakow.pl w Panelu Dyrektora pojawiły się ankiety dotyczące udziału uczniów w różnych konkursach.

 Dyrektorzy Szkół Podstawowych mogą:

 • zaznaczyć, czy rekomendują udział swoich uczniów w tym konkursie, jeżeli jest wymieniony w formularzu;
 • jeżeli nazwy konkursu nie ma, wpisać ją do drugiego formularza, zaznaczając udział swoich uczniów.

 

Aby nie pomylić nazwy, rekomendujemy skopiowanie i wklejenie jej w danym miejscu.

Powiatowy konkurs leksykalno – gramatyczny z języka  angielskiego dla klas 8 szkół podstawowych.

 Zgłoszenia Dyrektorów, będą jednym z czynników decydujących o umieszczeniu konkursu na liście konkursów wpisywanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i punktowanych przy rekrutacji do szkoły średniej.

Organizatorzy Konkursu: p. Renata Gryga, p. Monika Prokop, p. Paulina Soból

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-09-19 15:02przez:
Opublikowano:2023-09-19 14:56przez: Dorota Ogiela
Podmiot udostępniający: Technikum im. J.Piłsudskiego w Brzesku
Odwiedziny:984

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo